Kinderopvang met de best mogelijke begeleiding? Certwell maakt kwaliteit zichtbaar in de kinderopvang

Wij werken in de kinderopvang

Veiligheid en geborgenheid geeft een kind de ruimte om te groeien. Pas als die basis stevig staat, ben je als werkgever in de kinderopvang een tevreden mens. Voldoen al je pedagogische medewerkers aan de kwalificatie-eis? Zijn hun diploma’s geldig volgens de huidige CAO? Wat als de CAO verandert, en een trouwe werknemer ineens niet meer voldoet aan gestelde eisen? De oplossingen uit de C-Suite van Certwell dienen als digitale waakhond. Eenmaal ingegeven wat de kwalificatie-eisen en de reëele kwalificaties zijn, krijg je vanzelf een melding als ergens iets mist. Zelfs over de educatieve pleister die nodig is, kan Certwell adviseren.

 Voordelen

 Compliance bewaken

 Vragenlijsten rondsturen

 Up-to-date blijven

C-Portfolio

Je werknemers geven hun diploma’s en certificeringen door aan Certwell, waarna wij een online portfolio aanmaken. Deze koppelen we aan de ontvangen kwalificatie-eisen per functie. Het systeem legt hierna zelf verbanden en geeft aan of werknemers wel of niet gekwalificeerd zijn.

 

C-Register

In het C-Register bundelen we alle online portfolio’s en heb je snel totaaloverzicht of inzicht in gekozen deelgebieden. Je ontvangt vervolgens periodieke compliance rapportages van je werknemers, kunt kiezen voor automatische urenoverzichten en eventuele toegangscontroles bij bepaalde handelingen of gebieden in je organisatie. Alles om continu veiligheid en kwaliteit te kunnen garanderen.

 

C-Paspoort

Met de persoonsgebonden pas van Certwell, het zogenoemde C-Paspoort, kunnen werknemers zelf hun portfolio inzien. Met de Certwell app scannen zij de QR code op de achterzijde, waarna ze meteen kunnen checken welke certificaten of diploma’s eventueel verlopen zijn of dreigen te verlopen.

C-Video

Wil je als werkgever extra informatie geven bij bepaalde handelingen of op bepaalde momenten? Dat kan heel goed via C-Video van Certwell. Je kunt werknemers random of op basis van specifieke triggers een veiligheids- of instructievideo laten zien. Bijvoorbeeld als een werknemer net van start is gegaan of als een nieuwe werkmethode om toelichting vraagt.

C-Assessment

Om zeker te zijn dat het hele team de juiste kennis bezit, kun je via de Certwell app een korte vragenlijst rondsturen. Dit kan random of op zorgvuldig gekozen momenten gebeuren. Bijvoorbeeld na het bekijken van een veiligheidsvideo of als het C-Register aangeeft dat een werknemer nog niet getest is op bepaalde kennis. Het resultaat van de toets is meteen duidelijk en als deze goed is doorlopen kan de werknemer extra kwalificaties in zijn portfolio krijgen.

C-Access

Om bepaalde handelingen of gebieden in je organisatie af te schermen, kun je via het C-Paspoort toegang verlenen of weigeren. Je kunt een selectie maken op functieniveau of het hebben van specifieke kwalificaties, maar het is ook mogelijk om een vingerafdrukscan toe te voegen als extra beveiliging.