Digitale lijnen ondersteunen logistieke stromen Certwell maakt kwaliteit zichtbaar in de logistiek

Wij werken in de logistiek

De logistieke wereld heeft de pas er goed in zitten. En dan niet alleen in de logistieke stromen; wet- en regelgeving lijkt ook altijd mee te bewegen. Goede registratie nationaal en internationaal, soepele douanecontroles, flexibiliteit in modaliteiten, het helpt allemaal enorm met het optimaliseren van de logistieke lijnen. De oplossingen uit de C-Suite van Certwell leggen digitale lijnen die naast de logistieke stromen lopen. Op kritieke punten ontvang je als logistiek manager rapportages en verbeteracties. De logistieke medewerker doorloopt douanecontroles met gemak en kan op elk gewenst moment zijn kwalificaties aantonen.

 Voordelen

 Compliance bewaken

 Video instructies én vragenlijsten

 Up-to-date blijven

C-Portfolio

Iedere logistieke medewerker krijgt een online C-Portfolio. Hierin bundelen we behaalde certificaten en diploma’s, afgezet tegen de functiegebonden kwalificatie-eisen en privileges. Mochten zich discrepanties voordoen, dan ontvang je direct een melding. Net zoals je op elk moment de portfolio’s van specifieke werknemers kunt inzien om je geheugen op te frissen of een belangrijke check te doen.

 

C-Register

Alle C-Portfolio’s samen vormen het Certwell C-Register. Essentieel eigenlijk, want hier leggen we zeer nuttige verbanden als het gaat om bijvoorbeeld bestaande en gewenste kwalificaties, toegekende persoonsgebonden privileges en gestelde en behaalde targets. Geheel in te richten naar wens. Bovendien ontvang je periodieke rapportages en automatische meldingen als er iets scheef loopt.

 

C-Paspoort

Met het C-Paspoort kunnen werknemers op elk gewenst moment hun portfolio inzien via de Certwell app en de QR code op de achterzijde. Bij eventuele controlepunten hier of in het buitenland, kunnen zij dus direct hun kwalificaties en bevoegdheden aantonen. En dat is logistiek gezien wel makkelijk.

C-Video

Voorkom verlopen certificeringen met het C-Paspoort. Dit paspoort geeft namelijk tijdig aan wanneer een certificaat dreigt te verlopen, waardoor je medewerkers op tijd hun hercertificering in kunnen plannen. Certwell kan het behalen van het nodige certificaat bovendien begeleiden.

C-Assessment

Aan elke video kun je ter controle een (korte) vragenlijst toevoegen. Zo kan na bijvoorbeeld een veiligheidsinstructie filmpje een korte vragenlijst volgen als geheugensteuntje of controlemoment. De toetsresultaten zijn meteen duidelijk en bij een dikke voldoende krijgt de betreffende werknemer direct een extra certificaat toegevoegd aan zijn portfolio. Zo zijn je medewerkers altijd up-to-date.

 

C-Access

In het hele logistieke proces, is het heel goed mogelijk dat bepaalde gebieden of handelingen zijn voorbehouden aan specifieke personen. Een manier om dit te controleren zonder er zelf bij te hoeven zijn, is C-Access van Certwell. Hiermee geef je iemand toegang naar aanleiding van zijn of haar functie of het hebben van specifieke kwalificaties. Als je heel streng wil zijn, kun je toegang ook nog laten afhangen van biometrische eigenschappen. Ofwel, een vingerafdrukscan toevoegen als extra beveiliging is ook mogelijk.