Minder registratie en controle, meer ruimte voor zorg Certwell maakt kwaliteit zichtbaar in de zorg

Wij werken in de zorg

Het is natuurlijk echt een item in de gezondheidszorg: de tijd die werknemers kwijt zijn aan de hele papierwinkel. Protocollen, richtlijnen en zorgstandaarden, allemaal in het leven geroepen om de kwaliteit in de zorg te verbeteren. Maar helaas slokt het nakomen van deze afspraken, vaak het leeuwendeel van de tijd op. Sommige controlerende taken kun je verlichten met de oplossingen uit de C-Suite van Certwell. Een digitaal tool waarmee je als manager het functioneren van je team bijvoorbeeld kunt afzetten tegen de geldende gedragscodes en richtlijnen in de zorg. Ook kun je een periodiek urenoverzicht ontvangen, op een mooi moment een video-instructie rondsturen, of de kennis van je werknemer testen met een vragenlijst. Hieronder uitleg over de basics.

 Voordelen

 Compliance bewaken

 Video instructies én vragenlijsten

 Richtlijnen en gedragscodes opslaan

C-Portfolio

Alle certificeringen, diploma’s, relevante richtlijnen en gedragscodes per werknemer bundelen we in een persoonlijk online portfolio. In overleg met de verantwoordelijke, koppelen we hieraan de rollen en bijbehorende (gedrags)eisen per functie. Eenmaal ingevoerd, kan de werknemer zelf altijd zien welke stappen hij eventueel nog te nemen heeft en kan hij zijn status desgewenst ook presenteren aan zijn manager.

 

C-Register

Het C-Register is het zenuwcentrum van de oplossingen uit de C-Suite. Hier leggen we zinvolle verbanden, zodat de status per werknemer ook echt een reëele reflectie is. Want voldoet de werknemer aan de gestelde kwalificaties en heeft hij kennisgenomen van de richtlijnen en gedragscodes? Hiermee kun je als manager 24/7 de compliance van het hele team inzien en ontvangt u vanzelfsprekend periodieke rapportages van de gewenste reflectiepunten.

 

C-Paspoort

Het C-Paspoort hebben de werknemers zelf in handen. Met de Certwell app en QR code op de pas, kunnen zij vervolgens hun eigen portfolio inzien. Ze kunnen dus ook de richtlijnen en/of gedragscodes gemakkelijk inzien en (na)lezen. Ook kun je als manager via dezelfde app een melding geven van bijvoorbeeld een instructievideo die je wil tonen of een vragenlijst die je wil afnemen.

C-Video

Met behulp van C-Video stuur je aan je medewerkers korte filmpjes. Het kan hierbij gaan om een instructievideo of bijvoorbeeld een veiligheidsvideo. Het is meteen duidelijk of de werknemer de video wel of niet heeft afgespeeld. Wil je er zeker van zijn dat hij ook daadwerkelijk bekeken is, dan kun je er achteraf een vragenlijst aan koppelen.

C-Assessment

Om de kennis van je team te testen, kun je ze een korte vragenlijst sturen. Dit kan op elk willekeurig moment, of gekoppeld aan een specifieke trigger. Je medewerker krijgt deze toetsing aangeboden via zijn C-Paspoort en het C-Register. Als na het invullen het duimpje omhoog kan, is er de mogelijkheid om dit als credential aan het C-Portfolio van de werknemer toe te voegen.

 

C-Access

Om bepaalde handelingen of gebieden in je organisatie af te schermen, kun je via het C-Paspoort toegang verlenen of weigeren. Je kunt een selectie maken op functieniveau of het hebben van specifieke kwalificaties, maar het is ook mogelijk om een vingerafdrukscan toe te voegen als extra beveiliging.