Certwell aangesloten bij Stichting Nationaal Bouwpaspoort

Certwell aangesloten bij Stichting Nationaal Bouwpaspoort

Op 1 april 2016 is de Stichting Nationaal Bouwpaspoort officieel van start gegaan. De Stichting is een initiatief van een aantal marktpartijen en heeft als doel het bevorderen van de veiligheid en het correct naleven van wet- en regelgeving op bouwplaatsen.

Alle betrokken partijen binnen de bouw zijn het erover eens: een goed werkend en toegankelijk systeem is essentieel om de wet- en regelgeving te borgen.

De aangescherpte Wet Keten Aansprakelijkheid stelt hogere eisen aan opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers, arbeidskrachten en zzp’ers. Veel bouwers worstelen met deze WKA, Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet Aanpak Schijnconstructies. De Inspectie SZW en Belastingdienst controleren steeds strenger en vaker op naleving op wet- en regelgeving.

De bij de Stichting Nationaal Bouwpaspoort aangesloten organisaties zijn bekend met deze wet- en regelgeving en bieden werkende (software-) oplossingen in diverse branches, waaronder de bouw. Door nu hun krachten te bundelen en middels de stichting onafhankelijk te blijven, wordt het voor bouwbedrijven mogelijk om uit verschillende gecertificeerde aanbieders te kiezen.

De stichting registreert in de nabije toekomst de bij de partijen aangesloten actieve arbeidskrachten. In lijn met wet- en regelgeving kan zodoende een adequate toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie worden bijgehouden via één van de aangesloten bedrijven. Er valt voor de opdrachtgevers wat te kiezen!

Om dit te faciliteren heeft de stichting hoge eisen gesteld met betrekking tot inhoud en veiligheid waaraan alle aangesloten organisaties moeten voldoen. Zij houdt hier strikt toezicht op.