Is op jouw bouwlocatie de veiligheid gewaarborgd? Certwell maakt kwaliteit zichtbaar in de bouw

Uw probleem

De aangescherpte Wet Keten Aansprakelijkheid stelt hogere eisen aan opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers, arbeidskrachten en zzp’ers. Veel bouwbedrijven worstelen met deze WKA, Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet Aanpak Schijnconstructies. De Inspectie SZW en Belastingdienst controleren steeds strenger en vaker op naleving op wet- en regelgeving. In lijn met deze wet- en regelgeving moet er een adequate toegangscontrole op bouwlocaties komen.

Onze oplossing

Een goed werkend en toegankelijk toegangscontrolesysteem om de wet- en regelgeving te borgen. Het Certwell C-Register en C-Paspoort zijn hier de geschikte oplossingen voor. Certwell heeft zich daarom aangesloten bij Stichting Nationaal Bouwpaspoort. De stichting registreert in de nabije toekomst de bij de partijen aangesloten actieve arbeidskrachten. In lijn met wet- en regelgeving kan zodoende een adequate toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie worden bijgehouden via één van de aangesloten bedrijven.

C-Portfolio

C-Portfolio

C-Paspoort

C-Paspoort

Identificatie

Tijdsregistratie

Toegangscontrole

C-Register

C-Register